Ju njoftojme se nga data 26 Shtator 2016, zyrat qendrore te Tranzit jane zhvendosur ne adresen e re: Rr. Kavajes, Ndertesa 27, Hyrja 1, Kati 3, Tirane, Shqiperi, K.P. 1001

Jeni te mirepritur prane ambjenteve tona te reja per cfaredo nevoje per financim personal ose biznesi qe mund te keni.

Rr. Kavajes, Ndertesa 27, Hyrja 1, Kati 3, Tirane, Shqiperi, K.P. 1001
Tel: +355 4 2249136
Email: info@tranzit.com.al